مسابقات شتاب

قابل توجه شرکت کنندگان محترم: هزینه بلیط 20 هزار تومان می باشد و تا 10 اسفند با تخفیف 25 درصد به فروش خواهد رسید.